Orchestr založil v roce 2006 Petr Varmuža. Od počátku se členové bandu snaží o co nejvěrnější interpretaci českého i amerického swingu 30-40.let. Repertoár je neustále doplňován o skladby nejen z komplexního spektra swingové hudby, ale i taneční standardy a latinsko-americké rytmy. V orchestru působí zejména bývalí žáci a učitelé ZUŠ Dubňany. Eager swingers se prezentují na pravidelných koncertech a tanečních večerech.

Významnými hosty byli například jazz singer Laďa Kerndl, vynikající slovenský klarinetista a saxofonista Pavol Hoďa, skvělý jazzman, dirigent a klavírista Orchestru Gustava Broma Milan Vidlák, světoznámý klarinetista, saxofonista, hud. skladatel a aranžér Felix Slováček nebo také multiinstrumentalista Jiří Stivín.

Historie Eager Swingers
Obsazeni
Koncerty
Nahrávky
Fotogalerie
Kontakt
Navstevni kniha

Loading